NASI KLIENCI

 • pomagamy uczestnikom wypadków komunikacyjnych – kierowcom, pasażerom, pieszym,

 • pomagamy również osobom poszkodowanym w wypadkach w gospodarstwie rolnym, przy pracy oraz innych,

 • pomagamy osobom, które utraciły w wypadkach najbliższych członków rodziny,

 • pomagamy bez względu na to, czy wypadek miał miejsce w Polsce czy za granicą,

 • pomagamy nawet do 20 lat od zdarzenia,

 • pomagamy także przed zakończeniem postępowania karnego,

 • pomagamy, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku.NASZA USŁUGA

 • ustalamy we własnym zakresie zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku,

 • pomagamy w zgromadzeniu dokumentacji dowodowej,

 • precyzujemy roszczenia: zadośćuczynienia, odszkodowania, renty,

 • zastępujemy w formalnościach przed zakładem ubezpieczeń.NASZA UMOWA

 • umowę zawieramy dopiero po przeanalizowaniu dokumentacji przez specjalistów,

 • nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, działamy według zasady: najpierw Twoje odszkodowanie, potem nasze honorarium,

 • nie pobieramy wynagrodzenia za uzyskanie refundacji kosztów leczenia,

 • nie pobieramy wynagrodzenia za uzyskanie refundacji kosztów pogrzebu,

 • nie pobieramy wynagrodzenia za uzyskanie nieskapitalizowanych rent,

 • nie zawieramy ugód bez zgody naszych Klientów,

 • gwarantujemy przekazanie odszkodowania w ciągu 7 dni roboczych od wypłaty,

 • umożliwiamy prowadzenie sądowego procesu cywilnego przez adwokata lub radcę prawnego.