Rady na wypadek wypadku

Jak wynika z informacji o Votum S.A. naszym celem jest pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w rolnictwie, przy pracy oraz innych. Najwięcej – niestety – jest tych pierwszych
i o nich głównie będzie tu mowa.

Zacznijmy więc od przypomnienia, że z wypadkiem mamy do czynienia wtedy, gdy
w zdarzeniu drogowym poszkodowani zostali ludzie.

Tu kilka rad – tak na przyszłość – jak zachować się, gdy jesteśmy uczestnikami lub świadkami wypadku.

Przykazanie pierwsze – należy udzielić pomocy poszkodowanym! To obowiązek prawny, wynikający z prawa o ruchu drogowym, ale też – i to chyba jest jeszcze ważniejsze – moralny.

Po drugie – wzywamy policję i pogotowie ratunkowe lub prosimy o pomoc w ich wezwaniu.

Po trzecie – zabezpieczamy miejsce zdarzenia, tak by zapewnić bezpieczeństwo innym,
a jednocześnie nie zatrzeć śladów i umożliwić policji ustalenie przyczyn zdarzenia, szczególnie gdy są ciężko ranni lub – niestety - ofiary śmiertelne.


A gdy minie pierwszy szok, gdy ochłoniemy – zadbajmy o to, by wszyscy uczestnicy wypadku zostali „odnotowani” przez policję i zbadani przez lekarza pogotowia. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, które – gdy nie mają zewnętrznych, szczególnie krwawych obrażeń, mówią: „Nic mi nie jest”. Ale i każdy dorosły powinien zadbać, by zbadał go lekarz i odnotował w dokumentacji medycznej (raporcie
z wyjazdu karetki lub w książce izby przyjęć szpitala) wskazane miejsca urazów, nawet niewidocznych.

Po zdarzeniu, w miarę możliwości jak najszybciej, warto skontaktować się z nami
i powierzyć nam prowadzenie sprawy o odszkodowanie.

Podobnie należy postępować w razie wypadku rolniczego lub gdy doznamy obrażeń ciała na skutek upadku na chodniku, na schodach, w urzędzie, czy w sklepie.

Odszkodowanie należy się gdy:

  • byłeś kierowcą pojazdu, ale nie sprawcą wypadku
  • byłeś pasażerem autobusu, pociągu, tramwaju
  • byłeś pasażerem pojazdu sprawcy wypadku, nawet jeżeli sprawca jest Twoim bliskim lub znajomym
  • byłeś rowerzystą lub pieszym potrąconym przez pojazd.

Jeśli sprawca zbiegł z miejsca wypadku, nie miał ważnego OC lub nie ustalono jego tożsamości, także masz prawo do odszkodowania - wypłaci je wówczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Więcej – podczas rozmowy z nami. Warto zadzwonić...